Sekretesspolicy DVM International BV

Ladda ner pdf

DVM International BV bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och vi hanterar den information vi har samlat in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål. Denna integritetspolicy gäller för användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av DVM International BV. Ikraftträdandedatumet för dessa villkors giltighet är 04/02/2022, med publicering av en ny version gäller alla tidigare versioner. Denna integritetspolicy beskriver vilka uppgifter om dig som samlas in av oss, vad dessa uppgifter används till och med vem och under vilka villkor dessa uppgifter kan komma att delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk och vilka rättigheter du har med avseende på de personuppgifter du lämnar till oss. Om du har några frågor om vår integritetspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för integritetspolicy, kontaktuppgifterna hittar du i slutet av vår integritetspolicy. Om databehandlingen Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter dem lagras), vilka säkerhetstekniker vi använder och för vilka uppgifterna är transparenta.

Programvara för onlinebutik

Shopify

Vår webbshop är utvecklad med Shopify mjukvara. Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss för syftet med våra tjänster kommer att delas med denna part. Shopify har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter för något annat ändamål. Shopify är skyldigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har slutit med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpningen av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Shopify använder cookies för att samla in teknisk information relaterad till din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras. Shopify förbehåller sig rätten att dela insamlad data inom sin egen grupp för att ytterligare förbättra tjänsten.

webbhotell

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från MijnDomain. MijnDomein behandlar personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. MijnDomein har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. MijnDomein är skyldig att iaktta sekretess på grundval av avtalet.

Argeweb

Vi använder Argewebs tjänster för vår vanliga affärse-posttrafik. Denna part har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra data så mycket som möjligt. Argeweb har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

Betalningsprocessorer 

Mollie

Vi använder Mollie-plattformen för att hantera (en del av) betalningarna i vår webshop. Mollie behandlar ditt namn, adress och bostadsinformation samt dina betalningsuppgifter som ditt bankkonto eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra tjänsten och att dela (anonymiserad) data med tredje part i detta sammanhang. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av Mollies tjänster som de anlitar tredje part för. Mollie lagrar inte dina uppgifter längre än vad lagen tillåter.

Omdömen

WebshopKeur

Vi samlar in recensioner via WebwinkelKeur-plattformen. Om du lämnar en recension via WebwinkelKeur är du skyldig att ange namn och e-postadress. WebwinkelKeur delar denna information med oss, så att vi kan länka recensionen till din beställning. WebwinkelKeur publicerar även ditt namn på sin egen webbplats. I vissa fall kan WebwinkelKeur kontakta dig för att förklara din recension. I händelse av att vi inbjuder dig att lämna en recension kommer vi att dela ditt namn och din e-postadress med WebwinkelKeur. De använder endast denna information i syfte att bjuda in dig att lämna en recension. WebwinkelKeur har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. WebwinkelKeur förbehåller sig rätten att anlita tredje part för tillhandahållandet av tjänsterna, vi har gett WebwinkelKeur tillstånd för detta. Alla ovan nämnda garantier med avseende på skyddet av dina personuppgifter gäller även för de delar av tjänsten som WebwinkelKeur anlitar tredje part för.

Frakt och logistik

PostNL

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att få ditt paket levererat till dig. Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation med PostNL. PostNL använder endast denna information i syfte att verkställa avtalet. I händelse av att PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL även att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter. 

Fakturering och redovisning

e-accounting.nl

EXEMPEL: Vi använder tjänsterna från e-boekhoudt.nl för att hålla reda på vår administration och bokföring. Vi delar ditt namn, adress och bostadsinformation och detaljer om din beställning. Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter skickas och lagras skyddade. e-boekhoudt.nl är skyldig att iaktta sekretess och kommer att behandla dina uppgifter konfidentiellt. e-boekhoudt.nl använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs ovan.

Externa försäljningskanaler

bol.com

Vi säljer (en del av) våra varor via Bol.com-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer bol.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

Marktplaats.nl

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Marktplaats.nl-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Marktplaats.nl att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

Beslist.nl

Vi säljer (en del av) våra artiklar via Beslist.nl-plattformen. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Beslist.nl att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

Syftet med databehandling

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder endast dina uppgifter för syftet med våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du lämnar. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar information med oss ​​och vi använder denna information för att - annat än på din begäran - kontakta dig vid ett senare tillfälle kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att följa bokförings- och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter hålls alla konfidentiella i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller juridisk förpliktelse.

Automatisk insamlad data

Data som automatiskt samlas in av vår webbplats behandlas i syfte att ytterligare förbättra våra tjänster. Dessa data (till exempel din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete i skatte- och brottsutredningar

I vissa fall är DVM International BV skyldiga att dela dina uppgifter på grundval av en juridisk skyldighet i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. I ett sådant fall är vi tvungna att dela dina uppgifter, men vi kommer att motsätta oss detta inom de möjligheter som lagen ger oss.

Förvaringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta för oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. På grundval av gällande administrativa skyldigheter måste vi bevara fakturor med dina (person)uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som tillämplig löptid löper. Medarbetarna har dock inte längre tillgång till din kundprofil och dokument som vi har tagit fram som svar på ditt uppdrag.

Dina rättigheter

På grundval av tillämplig holländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad vissa rättigheter med avseende på de personuppgifter som behandlas av eller på uppdrag av oss. Vi förklarar nedan vilka rättigheter det är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. I princip, för att förhindra missbruk, skickar vi endast kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. I händelse av att du önskar få uppgifterna på en annan e-postadress eller till exempel per post kommer vi att be dig identifiera dig. Vi håller register över genomförda förfrågningar, i händelse av en begäran om att glömma att vi administrerar anonymiserad data. Du kommer att få alla kopior och kopior av data i det maskinläsbara dataformatet som vi använder inom våra system. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten när som helst om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Rätt till tillgång

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer sedan att få svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de processorer som har dessa uppgifter på den e-postadress som är känd för oss, med angivande av vilken kategori vi har lagrat dessa uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som avser din person eller kan spåras tillbaka till dig anpassade. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas skickar vi dig en bekräftelse på att uppgifterna har justerats till den e-postadress som vi känner till.

Rätt till begränsning av bearbetning

Du har alltid rätt att begränsa de uppgifter som vi behandlar eller låter behandla som avser din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka en bekräftelse till dig på den e-postadress som vi känner till att uppgifterna inte längre kommer att behandlas förrän du häver begränsningen.

Rätt till portabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som avser din person eller kan spåras tillbaka till dem, få dem utförda av annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får sedan svar på din förfrågan inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka kopior eller kopior av alla uppgifter om dig som vi har behandlat eller som har behandlats av andra processorer eller tredje parter för vår räkning till den e-postadress som vi känner till. Med all sannolikhet kommer vi inte längre att kunna fortsätta tjänsten i ett sådant fall, eftersom säker länkning av datafiler då inte längre kan garanteras.

Rätt till invändning och andra rättigheter

I vissa fall har du rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av eller på uppdrag av DVM International BV. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i avvaktan på hanteringen av din invändning. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan avbryta behandlingen permanent. Du har också rätt att inte bli föremål för automatiskt individuellt beslutsfattande eller profilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet gäller. Om du tror att så är fallet, vänligen kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Google Analytics

Cookies placeras via vår webbplats från det amerikanska företaget Google, som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och för att få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Denna processor kan vara skyldig att ge tillgång till dessa uppgifter på grundval av tillämpliga lagar och förordningar. Vi har inte tillåtit Google att använda den erhållna analysinformationen för andra Google-tjänster.

Cookies från tredje part

I händelse av att tredjeparts mjukvarulösningar använder cookies, anges detta i denna sekretesspolicy.

SEKRETESSPOLICY Förändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på denna sida. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för det sätt på vilket vi behandlar redan insamlade uppgifter som rör dig kommer vi att informera dig via e-post.

Kontaktuppgifter

DVM International BV
Vlierlaan 5
3735KT Bosch en Duin
Nederländerna
T: + 31 85 060 23 88
info@dvm-i.com

Kontaktperson för integritetsfrågor

eng. Jan CA Dekker